KOSF

Zapraszamy Państwa do przysyłania pytań i dzielenia się wątpliwościami związanymi w ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Lista pytań poniżej

1. W jakiej formie ma się odbywać staż dający trzy- lub sześcioletnie doświadczenie zawodowe niezbędne do tego, by fizjoterapeuta po ukończeniu studiów mógł założyć gabinet?
2. W jakim wymiarze godzinowym ma się odbywać w/w szkolenie? Czy może to być wolontariat? Co z uposażeniem, czy są prowadzone rozmowy w MZ?
3. Czy uznawanie tytułu specjalisty fizjoterapii przez KIF osobom spoza Polski działa w drugą stronę (Art. 35, p.11)? Jeżeli tak, to jaki tytuł odpowiada polskiemu specjaliście, np. w Niemczech, Anglii?
4. Czy kurs w zakresie prawa medycznego (Art.38, p. 1,4a) będzie obowiązywał osoby, które rozpoczęły specjalizację przed wejściem w życie ustawy?
5. Czy osoby, które rozpoczęły specjalizację przed wejściem w życie ustawy, będą mogły skorzystać z warunkowego skrócenia czasu trwania specjalizacji zgodnie z Art. 46. ustawy?
6. Czy dla osób odbywających specjalizację istnieje realna szansa na dofinansowanie, zgodnie z Art.35., pkt 4?
7. Czy osoba, która ukończyła studia przed 2017 rokiem, bez doświadczenia trzy, bądź sześcioletniego nie może prowadzić samodzielnie placówki?
8. Czy czas 5-ciu lat bez aktywności zawodowej liczy się od uzyskania prawa wykonywania zawodu, czy już od ukończenia studiów?
9. Czy punkty edukacyjne można zbierać zanim fizjoterapeuta się zarejestruje?
10. Jeśli fizjoterapeuta jest niezdolny zdrowotnie, wg KIF, ma prawo do „choroby zawodowej”?
11. Czy egzaminy uwierzytelniające – oczywiście pozytywnie zdane – będą brane pod uwagę w kwestii umiejętności zawodowych? (np. egzaminy z metod terapeutycznych: PNF, Cyriax, McKenzie itd.)
12. W jaki sposób liczone będzie doświadczenie na zasadzie prowadzenia badań naukowych? Będzie konieczne wykazanie się umową, czy nr-em zgód Komisji Bioetycznej na konkretne badania? Co z doktorantami, wówczas, gdy prowadzą badania, a nie posiadają umowy/ów?
13. Czy osoba z tytułem magistra, która ukończyła studia w 2016 roku, bez doświadczenia 3-letniego, może otworzyć własną działalność gospodarczą i pracować na kontrakcie z placówką fizjoterapeutyczną?

DrukujEmail