Forum Dziekanów, Pabianice 19.11.2015

Dnia 19.11.2015 w ramach XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Pabianicach odbyło się kolejne Forum Dziekanów Wydziałów kształcących fizjoterapeutów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele wyższych uczelni, towarzystw naukowych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

Na spotkaniu omówiono zapisy ustawy dotyczące kształcenia fizjoterapeutów. Forum Dziekanów postanowiło przyjąć program prac dotyczący standardów jednolitychstudiów magisterskich. Powołano zespół ds. opracowania standardów. 

Skład zespołu:

  1.  prof. Małgorzata Domagalska-Szop

  2.  prof. Zbigniew Śliwiński

  3.  prof. Jacek Lewandowski

  4.  prof. Ewa Demczuk-Włodarczyk

  5.  prof. Marek Żak

Lista obecnych

DrukujEmail