STATUT

Szanowni Państwo,

Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii stanowi najwyższy stopień kwalifikacji zawodowych fizjoterapeuty, a zdobyte wykształcenie, umiejętności i doświadczenie  specjalisty  stanowić powinny wzór drogi zawodowej fizjoterapeuty.

Stanowisko ponad tysiąca wykształconych w Polsce specjalistów fizjoterapii dotyczące najważniejszych obszarów działania  środowiska fizjoterapeutów jest ważnym głosem  w toczącej się dyskusji związanej z przyszłością zawodu fizjoterapeuty.   

Wydaje się, że w obecnej sytuacji, związanej z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i wynikających z tego prawnych regulacjach  nie powinno zabraknąć głosu specjalistów fizjoterapii.

Stanowisko specjalistów fizjoterapii dotyczące zarówno zapisów ustawy jak i warunków szczegółowych w zakresie rehabilitacji może stanowić ważny argument w toczącej się dyskusji związanej z przyszłością zawodu fizjoterapeuty.   

Szanowni Państwo,

Konsekwencją I spotkania – Forum specjalistów fizjoterapii, które odbyło się w Opolu w maju 2014 roku było powołanie Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii zrzesza polskich specjalistów fizjoterapii i ma na celu zarówno wspieranie dalszego ich rozwoju jak i przedstawianie, wyrażanie i reprezentowanie  ich opinii. 

                                                                                      Prezes

                                                                                       PSSF

                                                               dr hab. Jan Jszczegielniak, prof. nadzw.

 

DrukujEmail